- aktuális - infó - archív: 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2013

Hangfarm

digitális művészeti zöldmező, Ellend

A Hangfarmról:A Hangfarm egy magántulajdonban lévő, zömében hanginstallációk és digitális művészeti kísérletek számára nyitott, szabadtéri kiállítótér Ellenden (Pécs közelében található kicsi falu). Témakörei: technológia és természet, elektronikus művészetek, alternatív energiaforrások. A kiállítóhely többnyire termelésből kivont, változatos adottságokkal bíró mezőgazdasági helyszíneken fog létrejönni. Jelenleg alakulófélben van, de évente, kétévente programokat szervezünk, ami kicsit katalizálja a továbbiakat.

A kezdeményezés ötlete két, amúgy eléggé eltérő szellemiségű irányzatnak, a digitális művészeteknek és az ökológiai gazdálkodásnak a korunkra jellemző összekapcsolási lehetőségeit keresi. A digitális technológia absztrakt jellege miatt alig ápol kapcsolatot létrehozásának, működésének természeti alapjaival (hacsaknem a szilícium felhasználásáról van szó), ugyanakkor viszont egyre több kérdésben felmerülnek az önellátás lehetőségei. Mindezek folytán kezdtük el a munkát, ami a kezdeti lépésekben az ösztönös kifejezési formákból, a városi ember természetre-rácsodálkozásából indult ki, jelenleg pedig érezhetően mind tudatosabban élünk ebben a környezetben, megpróbálva levetkőzni a modernista ember természetet uralni vágyó ösztöneit, inkább az együttműködés, egymásrautaltság lehetőségeit keresve.

Itt található:


A 200 lakost számláló Ellend falu Pécstől keletre található, kb. 15 km távolságra. A Hangfarmnak otthont adó terület a Petőfi u. 58. számú ház mögött található, bejárata vagy onnan, vagy a mezőgazdasági út felől lehetséges:


Helyszíneink:


A Hangfarm által használt területek:


Jelenleg az alábbi kiemeltebb helyszíneken alakítjuk a kiállítóteret:

fennsík

akácos

szántó

barlang

fagyökérkapu

lépcsősor

vízmosás 1

vízmosás 2

ligetWeber Kristóf fotói: